Menu:
Załóż konto Inteligo

Oprocentowanie konta Inteligo

Sposób naliczania odsetek gwarantuje tym wyższy zysk, im więcej oszczędności zdecydujesz się ulokować na poszczególnych rachunkach w ramach konta Inteligo.

Wysokość środków na rachunku (progi) Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie efektywne
Od 50 000 zł 2,1000% 2,1203%
Od 4000 do 49 999,99 zł 0,9000% 0,9037%
Od 100 do 3 999,99 zł 0,4000% 0,4007%
Do 99,99 zł 0,3000% 0,3004%
Stawki oprocentowania prezentowane są w stosunku rocznym.

Oprocentowanie efektywne

Oprocentowanie efektywne to oprocentowanie uwzględniające liczbę okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku. Im częściej odsetki są kapitalizowane (doliczane do salda rachunku), tym oprocentowanie efektywne jest wyższe. Na kontach Inteligo odsetki są naliczane codziennie, a raz na miesiąc (w dniu otwarcia rachunku głównego) doliczane do rachunków.

Oprocentowanie progresywne

Oprocentowanie progresywne to wyjątkowy sposób naliczania odsetek, dzięki któremu Twoje oszczędności przynoszą tym większe zyski, im więcej zdeponujesz na koncie. Nie trzeba ustanawiać oddzielnej lokaty, wystarczy zdeponować na danym rachunku odpowiednio dużą kwotę, a wyższe odsetki będą naliczane automatycznie. Nie tracisz swobody dysponowania pieniędzmi, a wartość lokaty możesz bezpłatnie w dowolnym czasie podnieść lub obniżyć.

Jak obliczyć czy to się rzeczywiście opłaca?

Załóżmy, że chcesz zdeponować na rachunku 65 000 złotych.

  • środki do 99,99 zł są oprocentowane efektywnie 0,3004% (lub nominalnie 0,3000%) w skali roku
  • środki w przedziale od 100,00 zł do 3 999,99 zł są oprocentowane efektywnie 0,4007% (lub nominalnie 0,4000%) w skali roku
  • środki w przedziale od 4 000,00 zł do 49 999,99 zł są oprocentowane efektywnie 0,9037% (lub nominalnie 0,9000%) w skali roku
  • środki powyżej 50 000,00 zł są oprocentowane efektywnie 2,1203% (lub nominalnie 2,1000%) w skali roku.
Strona AgencjaPKO.pl nie jest w żaden sposób związana z bankiem PKO BP S.A.       FireFox!